Η απενεργοποίηση ολοκληρώθηκε. Οι επισκέψεις σας σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θα καταγράφονται από το εργαλείο Στατιστικών Ιστού. Σημειώστε ότι αν εκκαθαρίσετε τα cookies σας ή διαγράψετε το cookie απενεργοποιήσης ή αλλάξετε υπολογιστές ή φυλλομετρητές Ιστού, θα χρειαστεί να επαναλάβετε ξανά την διαδικασία απενεργοποιήσης.

Μπορείτε να επιλέξετε να αποτρέπετε τον ιστοτόπο από το να συγκεντρώνει και να αναλύει τις ενέργειές σας εδώ. Κάνοντάς το αυτό θα προστατεύσετε την ιδιωτικότητά σας, αλλά θα αποτρέψετε τον ιδιοκτήτη από το να μαθαίνει από τις ενέργειές σας και να δημιουργεί μια καλύτερη εμπειρία για εσάς και τους άλλους χρήστες.